Kolaboracija na projektu edukacije i aktivacije potrošača u segmentu očuvanja životne sredine

Opis projekta

Naručilac projekta, društveno odgovorna kompanija i lider u regionu, predstavila nam je projektni zadak sa ciljem pronalaženja kooperanta za tržište Srbije i realizaciju projekntnih aktivnosti koje za cilj imaju informisanje krajnjih kupaca o važnosti reciklabilnosti ambalaže za ekološku održivost. Promovisanjem održivosti kroz cirkularnu ekonomiju, i isticanjem važnosti za prikupljanje i selekciju reciklabilnog otpada, uspeli smo da pokažemo da su ove akcije moguće i da ne moraju biti stvar periodičnog aktivizma, već su izvodive i upravljive i za duži vremenski period, čak i u prodajnim objektima.
Identifikacija i selekcija adekvatnog kooperanta - operatera za upravljenje ambalažnim otpadom
Razrada projekta od verbalnog modela do svih detalja tehničke izvodivosti - sakupljanja, klasifikacije, reciklaze i izveštavanja o tokovima ambalažnog otpada
Izrada, transport i postavka POSM materijala sa kolektorima reciklabilne ambalaže za GO GREEN kamapanju u DM objektima

Realizacija projekta

Priprema kampanje je trajala 60 dana, i u tom periodu smo identifikovali sve želje klijenta, važnost poruke koja se prenosi i odabrali kooperanta za područje Srbije za odgovorno upravljanje otpadom. Svesni rizika koji bi sa sobom nosio ulazak u ovakav projekat bez hermetički zatvorenog kruga odgovornog ponašanja, odabrali smo partnersku kompaniju sa velikim iskustvom i besprekornom reputacijom u jačanju svesti pojedinaca i tehnologijom upravljanja generisanog ambalažnog otpada.
Nakon razrade i sagledavanja raspoloživih mogućnosti i interesa kompanije naručioca, projekat smo implementirali u 30 maloprodajnih DM objekata širom Srbije. Projekat je efektivno trajao 30 dana i sastojao se u edukaciji i animiranju pojedinaca da svoj plastični otpad vrste PET, PP i PE nastao od kozmetičkih proizvoda i kućne hemije odlože u atraktivne kolektore na mestima gde se upravo snabdevaju ovom vrstom proizvoda i pokažu da minimalnim ličnim naporima svi možemo doprineti opštem interesu Planete.
01
Razrada zahteva klijenta sa svim varijabilnim detaljima projekta
02
Odabir kooperanta sa besprekornom reputacijom i izbor tehnički izvodljivog modaliteta nastupa u sakupljanju i selekciji ambalažnog otpada u maloprodajnim objektima
03
Izrada POSM materijala po tehničkim zahtevima klijenta sa transportom i instalacijom u 30 objekata širom Srbije
04
Dostavljanje outcome-a projekta klijentu u formi zvaničnih izveštaja kooperanta o kvantitativnim i ekološkim efektima sprovedene kampanje u skladu sa evropskim normama i medjunarodnom regulativom

Rezultat projekta

Tridesetodnevni projekat osvešćivanja javnosti osvestio je i nas koji do sada nismo imali neposredna iskustva u realizaciji sličnih aktivnosti - sve je moguće kada se želi i kada se realizuje na pravi način. Bilo je zadovoljstvo zagrebati ekološku svest naših sugradjana, a novim saznanjima istu osnažiti i u sebi. Zaštita životne sredine kroz primarnu selekciju otpada na mestu njegovog nastanka može biti uspešna jedino u slučaju ispravne informisanosti i razumevanja procesa neophodnosti, značaja, selekcije i reciklaže ambalažnog otpada. Bilo kroz inicijative sa ciljem porasta reputacije kompanije ili kao sredstvo suštinske društvene odgovornosti ili pak jedino u cilju prilagodjavanja sve striktnijoj regulativi, ekološko odgovorno ponašanje će biti dokaz korporativne i lične gradjanske pismenosti u vremenu koje je pred nama.

O nama

Od 2010. godine do danas, vođeni vizijom stvaranja polivalintne podrške velikim poslovnim sistemima, kreiramo tailor-made rešenja u obraćanju krajnjim potrošačima robe široke potrošnje.

Kako možemo da Vam pomognemo?

Zakažite sastanak za svoj projekat u našim poslovnim prostorijama ili zatražite ponudu online